Nya vattenskyddsområden inrättas i Ystads kommun

VA-avdelningen på Ystads kommun har tagit fram ett förslag gällande utbredningen av nya vattenskyddsområden för kommunens grundvattentäkter i Nedraby, Glemmingebro och Stora Herrestad.

Vattentäkterna i dessa områden har vattenskyddsområden som fastställdes under 1970/80-talet. Mycket har hänt sedan dess, svensk lagstiftning har förändrats och miljöbalken tillkom 1999. Vattenmyndigheten har, med anledning av vattendirektivet från EU, tagit fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa god vattenkvalitet.

Vatten

I åtgärdsprogrammet uppmanas alla VA-huvudmän i Sverige att se över utbredningen av de vattenskyddsområden som fastställts före miljöbalkens inrättande. Tillhörande vattenskyddsföreskrifter ska revideras för att uppnå tillräckligt skydd av vattentäkterna. Ystads kommun arbetar med att inrätta nya vattenskyddsområden för att följa åtgärdsprogrammet.

- Vattenskyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning som finns för att skydda mark och vatten, säger Pernilla Jägerfall, processingenjör Ystads kommun.

Informationsmöten

Berörda fastighetsägare får en informationsfolder med inbjudan till informationsmöte. Syftet med informationsmötena är att informera fastighetsägare och verksamhetsutövare inom området vad förslaget innebär för dem samt besvara de frågor som finns.

Processen

Det finns möjlighet att, skriftligen, lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna behandlas innan förslaget lämnas vidare till länsstyrelsen för fastställande. Mer information om detta finns på Ystads kommuns hemsida www.ystad.se där även förslaget finns publicerat i sin helhet. Förslaget innehåller både områdenas utbredning och de föreskrifter som anses lämpliga för att skydda vårt grundvatten.

Läs mer om den nya vattenskyddsområdena.

Publicerad 2018-04-12