Ombyggnad Källesjövägen

Den 1 mars startade ombyggnaden av Källesjövägen mellan Anders Ståhls väg (vid E65) och Bokhållargatan. Ombyggnaden ska vara klar 15 augusti 2019.

Ombyggnaden innebär

- Upphöjd och avskild gångbana

- Ny busshållplats

- Upphöjt farthinder

Ombyggnaden görs av NCC som kommer att börja schakta den 18/3 för breddning av gata vid dammen. Därmed stängs genomfartstrafiken av. Fastigheter med infarter på denna sträcka får välja infart från E65:an i söder eller från väg 13 i norr.

Publicerad 2019-03-15, Uppdaterad 2019-03-18