Partners i grön filmproduktion besöker Ystad

​​Den 11-13 september 2019 besöker deltagare i Interreg-projektet Green Screen Ystads kommun. Representanter med kopplingar till filmbranschen i London, Belgien, Frankrike, Polen, Slovakien, Spanien och Rumänien träffas för att dela kunskaper kring grön filmproduktion.

De senaste två åren har projektet fokuserat på kunskapsutbyte, där framförallt Paris och Flandern i Belgien ligger långt framme i hållbarhetsarbetet kopplat till film- och tv-produktion. I projektet har man bl a även utvärderat olika metoder för beräkningar av koldioxidutsläpp från en filmproduktion. I nästa fas ska respektive region ta fram en handlingsplan för att nå sina mål.  

filminspelning sophie bell
För Ystads kommun handlar det främst om ett samarbete med Film i Skåne. Ystad Studios som drivs av Film i Skåne, har kommit en bra bit på vägen och erbjuder redan nu kunskap och förutsättningar för mer hållbar filmproduktion.  

- Tillsammans med Film i Skåne har vi bland annat tagit fram en checklista och kriterier för gröna leverantörer i Ystad-Österlenregionen. Två samproduktioner, Tunna blå linjen och Jakten på en mördare är i gång som genomförs med en hållbarhetskonsult. Detta innebär förberedande möten, avstämning efter halva produktioner och avslutande uppföljning, säger filmstrateg, Petra Rundqvist.

 
Ett annat resultat av projektet är en fallstudie för att utvärdera inspelningen av tv-serien Sommar 1968 ur ett hållbarhetsperspektiv. Studien finns att läsa på projektets hemsida.  

Fakta Green Screen

Green Screen är ett Eu-finansierat projekt som strävar efter att lära av goda exempel från filmindustrin, standardisera miljövänliga metoder och förbättra regionala riktlinjer. Målet är också att införa mätverktyg för miljövänliga åtgärder inom produktion av film, tv och audiovisuellt innehåll som kan användas i hela Europa.

Projektet pågår från 2017 till 2021.

 • Deltagande partners:
 • Film London – ansvarig partner (Storbritannien)
 • Bukarest Regional Development Agency (Rumänien)
 • Flanders Audiovisual Fund (Belgien)
 • Ile-de-France Film Commission (Frankrike)
 • Ystads kommun (Sverige)
 • Municipal Company of Initiatives of Malaga (Spanien)
 • Rzeszow Regional Development Agency (Polen)
 • Slocak Film Commission (Slovakien)
   ​​​

Foto: Adam Johnsson

Projektets hemsida.

Publicerad 2019-09-09, Uppdaterad 2019-09-18