Många har tyckt till om trafiken

Det var många invånare som ville tycka till om trafiksituationen i kommunen. 621 svar kom in och nu kan du läsa en sammanställning av resultatet.

Ystads kommun arbetar just nu med att ta fram en trafikstrategi som ska utgöra ett underlag för den framtida planeringen av trafiken i kommunen. För att få ett bättre underlag kring vad medborgarna i Ystads kommun tycker är viktigt avseende trafik, har en medborgarundersökning genomförts i form av en digital enkät. Den digitala enkäten fanns på kommunens hemsida 15 mars - 8 april 2018.

Här kan du se sammanfattningen av enkätsvaren.

Tack alla som har medverkat!

cykel köpingebro

Publicerad 2018-05-07