Säkerhets- och beredskapsorganisation fulltalig

Organisationen för säkerhet och beredskap i sydöstra Skåne är nu plats. Inledningsvis ligger fokus på att bygga en organisation och ett gemensamt arbetssätt som rustar kommunerna inför utmaningar och förändrade hotbilder.

- Vi behöver kunna motstå, anpassa och återhämta oss från såväl akuta som långvariga händelser och samtidigt hålla samhällsviktig verksamhet i gång. Målet med den nya organisationen är att tillsammans stötta de fyra kommunerna i säkerhets- och beredskapsarbetet och att rusta dem inför utmaningar och förändrade hotbilder, säger Gabriella Westheim, säkerhets- och beredskapschef.

Kommuner har stort ansvar i civilt försvar

I Sverige pågår en generell upprustning av civilt försvar och medvetenheten kring nya hotbilder ökar. I detta arbete har kommunerna ett stort ansvar i att skydda sina medborgare, verksamheter och besökare.

- Vi har gått in i en ny fas som handlar om förändrade hotbilder som klimathot, elbrist och sårbarhet i samband med ökad digitalisering. Vi måste i större utsträckning än tidigare förhålla oss till en ökad komplexitet i takt med att beroendet mellan sektorer, företag och funktioner ökar. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans i kommunerna men även med externa aktörer, såväl privata som offentliga, säger Gabriella Westheim.

Gabriella Westheim trycker speciellt på ansvarsprincipen som en viktig grundpelare i svensk krishantering. Kortfattat innebär det att den som har ansvar för en verksamhet, har det även vid påfrestningar och kriser.

- Vi behöver vi förankra ansvar och uppgifter och sätta rimliga förväntningar på vårt uppdrag. En första viktig aktivitet är att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys som kommer att ligga till grund för de handlingsplaner som också ska tas fram, säger Gabriella Westheim.

Organisationen består av specialister från olika viktiga delar inom säkerhetsområdet:

  • Säkerhet och trygghet, placering Ystad och Tomelilla: Jörgen Nilsson, Niklas Månsson
  • Krisberedskap/civilt försvar, placering Tomelilla och Sjöbo: Åsa Mikkelsen, Martin Kindberg
  • Säkerhetsskydd/dataskydd (informationssäkerhet), placering Simrishamn: Anna Jacobsson, Annika Linderoth
Publicerad 2021-10-07