lastbil_webb.jpg

Samordnad varudistribution lockar och inspirerar andra kommuner

Ystad med Tomelilla och Simrishamn är inne på sitt femte år med samordnad varudistribution. Nu med två gasdrivna fordon som distribuerar 45 ton gods till 350 mottagare varje vecka. I slutet av februari gästade kommuner från Blekinge Ystad för att ta del av upplägg och erfarenheter av varudistributionen.

GDL transport AB vann den senaste transportupphandlingen som var klar hösten 2017 samtidigt som den gemensamma terminalen flyttades efter fyra år i Ystad till fyra nya år i Tomelilla. Redan från början valde Österlenkommunerna ett lite annorlunda upplägg än övriga kommuner som infört Samordnad varudistribution. Man bestämde sig för att själv hantera transportplaneringen istället för det traditionella sättet där distributören utför den.

– Vår modell har väckt många andra kommuners intresse och studiebesöken har varit många. Mervärdena med Samordnad varudistribution för alla 40 kommuner som jobbar med den är framförallt minskat antal transporter och att mindre leverantörer ges chansen att vara med och konkurrera om avtalen för offentlig verksamhet, säger Tina Persson, verksamhetsutvecklare på Ystads kommun.

Att dessutom lyfta in transportplaneringen i egen regi som Österlenkommunerna gjort ökar ytterligare insynen och optimeringsmöjligheterna. De tre kommunerna kan idag även på ett juridiskt korrekt sätt påverka hur leveranserna skall utföras och vilket bränsle och euroklass bilarna ska ha. Tidigare ingick transporter och planering i varans pris som ett dolt påslag, omöjliga att se eller påverka för beställaren.

– Vi planerar efter kökens behov, fyller bilarna till bredden och följer upp varje körd kilometer med hjälp av fordonsuppföljning. Modellen är uppbyggd kring det reala trafikarbetet som uppmätts under en månad och som sedan blir underlaget till det distributören får betalt för. Ett pris som kan sägas speglar det verkliga användandet av den upphandlade resursen, säger Tina Persson.

De flesta samordningskommunerna i Sverige arbetar likt Österlenkommunerna med att upphandla en extern distributör men överlåter fortfarande åt distributören att sköta all transportplanering. Det är främst det som skiljer Österlenkommunerna från andra kommuner med samordnad varudistribution.

Den 26 februari besökte tjänstemän från Bromölla, Ronneby och Sölvesborgs kommuner Ystad för att inspireras och ställa frågor inför sitt eget införande av samordnade varutransporter. Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande (S) inledde besöket med ett litet anförande.

Ystad med Tomelilla och Simrishamn är inne på sitt femte år med samordnad varudistribution. Nu med två gasdrivna fordon som distribuerar 45 ton gods till 350 mottagare varje vecka.

 

Publicerad 2018-02-26