1069060-meeting.jpg

Tydligare väg till arbetsmarknaden i sydöstra Skåne

De fyra kommunerna i sydöstra Skåne har tillsammans med Arbetsförmedlingen en avsikt att arbeta med koordination runt arbetssökande. Syftet är att skapa planering och tät uppföljning som ska leda till arbete för nyanlända, unga och långtidsarbetslösa.

I slutet av 2017 tecknade Arbetsförmedlingen och Ystads, Tomelilla, Simrishamns och Sjöbo kommun en överenskommelse om fördjupad samverkan kring arbetsmarknadsarbetet. Syftet är att tillsammans ta fram jobbspår, det vill säga en tydlig väg till arbetsmarknaden där arbetsmarknadens behov ligger till grund för de spår som skapas. Arbetet med att ta fram och utforma överenskommelsen har delvis finansierats av Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA.

Arbetsmarknaden är stark samtidigt som det finns grupper som riskerar långtidsarbetslöshet. Det finns en glapp mellan arbetskraftsreservens kompetens och den kompetens som arbetsgivarna söker.

– I sydöstra Skåne ska cirka 1 000 nyanlända med skiftande utbildning och erfarenhet etablera sig på arbetsmarknaden under de kommande åren. Det kommer att kräva en hög grad av samverkan mellan kommunerna, arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg på Ystads kommun.

Som ett första steg har kommunerna och Arbetsförmedlingen gemensamt sökt och fått medel från FINSAM för att arbeta med koordination kring arbetssökande, t ex nyanlända, unga och långtidsarbetslösa. Syftet är att de ska ha ett tydligt mål och en planering som tar dem till målet, i kombination med tät uppföljning som kortar vägen till arbetet.

Under våren kommer arbetet med att skapa och tydliggöra jobbspår att inledas. Redan idag finns det möjlighet att exempelvis läsa yrkes-SFI och vi ser ett stort intresse för utbildningar som leder till arbete. Man har också fått besked om medel från DUA för att utveckla samverkan med arbetsmarknaden. Detta är en förutsättning för en hög ambitionsnivå och ett snabbt tempo.

– Att få de som nyligen kom till Sverige eller som saknar gymnasieexamen i arbete är en utmaning för samhället. Nu tar vi oss denna utmaning tillsammans, med en tydlig struktur och ett fokus på att koppla insatser och utbildningar till arbetsmarknaden, säger Peter Eriksson.

Publicerad 2018-02-05