Hjälp att minska kemikalieanvändningen

Under hösten lanserades kemikaliesmartskane.se, en webbplats med information om kemikalier i vår vardag. Sidan riktar sig till pedagoger, skolpersonal och vårdnadshavare. Bakom arbetet står ett antal skånska kommuner och myndigheter.

- Barn och unga utsätts ofta för skadliga kemikalier och är känsligare för exponering än vuxna säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne. Därför fyller kemikaliesmartskane.se en viktig funktion.

På webbplatsen finns samlad information om hur du kan välja kemikaliesmarta material. Hur du kan börja ditt arbete med att rensa ut leksaker. Vad du behöver tänka på vid inköp. Hur du kan använda undervisningen för att stärka ungas kunskaper om regleringen av kemikalier. Eller hur din kommun arbetar med frågan.

Syftet är att kemikaliesmartskane.se ska ge tillräcklig kunskap eller länka besökare till rätt informationskälla. Under hösten 2018 kommer webbplatsen även ge tillgång till nedladdningsbara presentationer, foton och illustrationer.

Tanken är att detta material ska underlätta, och minska insatserna hos den enskilda kommunen. Personal på förskolor och skolor kan t.ex. använda sig av presentationerna på arbetsplatsträffar och föräldramöten.

Kemikaliesmartskane.se har utvecklats inom Miljösamverkan Skåne, ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne.

www.kemikaliesmartskane.se

kemikaliesmart.se

Publicerad 2018-11-12, Uppdaterad 2018-11-14