Ystad för ett rökfritt Sverige

Ystads kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och tar därmed ställning till att tobaksbruket i samhället ska minskas till mindre än 5 %.

Kommunstyrelsen i Ystad har beslutat att bifalla det medborgarförslag som barn och unga från Barn- och utbildnings nämndsgrupp i Ungdomsfullmäktige lämnade in i april 2017 om att Ystads kommun ska ställa sig bakom initiativet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Det innebär att kommunen tar ställning till att tobaksbruket i samhället ska minskas till mindre än 5 %.

Med Ystad inräknat är det nu 170 organisationer, företag och myndigheter som stöder kravet på ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025. För Ystads kommun innebär detta bland annat att kommunens tobaksförebyggande arbete ska vidareutvecklas med utgångspunkt i tobakskonventionens åtgärder.

Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att få till stånd ett politiskt beslut om ett slutmål för rökningen 2025. Läs mer om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

 

Publicerad 2017-12-21