Ystads kommun tillsätter Ann-Marie Begler som extern utredare

Kommunstyrelsen i Ystads kommun tillsätter Ann-Marie Begler som extern utredare för att identifiera brister i kommunens hantering av de barn som förvägrats skolgång. Hon ska redovisa sina slutsatser i december.

Ann-Marie Begler– Det som har inträffat är en tragedi för barnen och inget annat än ett stort misslyckande för samhället och Ystads kommun. Vi måste göra vårt yttersta för att något liknande aldrig ska inträffa och därför är det självklart att vi kommer att gå till botten med detta ärende, säger Kristina Bendz, kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun.

Den senaste tidens rapportering om barnen som förvägrats utbildning av sina föräldrar manar till kritisk granskning. Samtidigt som föräldrar ansvarar för sina barns bästa vilar ett tungt ansvar på samhället för barnens välmående. Ystads kommun har brustit i detta ansvar och på grund av det har barnen farit illa, vilket kommer att få konsekvenser för dem under hela livet.

Barn- och utbildningsnämnden har, med anledning av bristerna som uppdagats, vidtagit åtgärder för att händelsen inte ska upprepas. Skolinspektionen har också inlett en granskning av ärendet. Ystads kommun välkomnar den. Kommunen har för närvarande ingen anledning att tro att felaktigheter har begåtts inom socialnämnden. Men det är ytterst angeläget att det inträffade inte upprepas. Därför tillsätter kommunstyrelsen Ann-Marie Begler som extern utredare för att få en helhetsbild i ärendet av både socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens agerande i ärendet.

– Jag är glad för att Ann-Marie Begler har tackat ja till uppdraget. Hon har lång erfarenhet av ledande poster inom offentlig sektor, bland annat som överdirektör vid Socialstyrelsen och generaldirektör för Skolinspektionen. Denna kombination av erfarenheter lämpar sig väl för uppdraget, säger Kristina Bendz, kommunstyrelsens ordförande.

Ann-Marie Begler kommer att tillträda uppdraget omedelbart och hon ska redovisa sina slutsatser i december 2019.

– När barn far illa måste samhället agera resolut och snabbt. Därför tvekade jag inte när jag fick frågan om att utreda den här händelsen. Den är viktig och dessutom intressant, säger Ann-Marie Begler.

Publicerad 2019-06-25, Uppdaterad 2019-08-05