Snobar.jpg

Ytterligare arbete mot invasiva främmande växter i Sandskogen

Parkenheten på Ystads kommun kommer under andra hälften av december månad att låta utföra röjning av invasiva främmande arter. Det är främst snöbär, olika spireor och tysklönn inom en del av stugområdet i Sandskogen.

Det rör sig om området som avgränsas av Saltsjöbadsvägen, Österleden och industriområdet där dessa arter har spridit sig ohämmat ut i skogen mellan arrendeställena. I skötselplanen är det områdena 1-8.

Arbetet kommer i huvudsak utföras av en entreprenör med en specialmaskin som flisar och mal ner bestånden av invasiva främmande arter och oönskade växter, direkt på plats.

Parkenheten utför förberedande insatser och ger instruktionen till föraren om vilka växter som ska vara kvar och vilka som ska bort. I detta skede är det växtligheten mellan arrendeställena som kommer huggas.

Någon kalhuggning kommer inte ske, utan föraren har instruktionen att lämna ca 50 till 100 centimeter av det som är häck eller barriär in mot respektive arrendeställe och hugga det som är utanför. Vi hoppas att detta kommer hjälpa till att begränsa de främmande invasiva arterna från att, bokstavligt talat, ta över hela skogen.

Det huvudsakliga arbetet kommer vara avslutat innan jul med uppföljning och efterarbete i januari månad.

Publicerad 2019-12-10