16910-apples.jpg

Lämna in överbliven fallfrukt på Sysavs återvinningscentraler

Lämna fallfrukt i specialkärlen på återvinningscentralen, så blir den till biogas och biogödsel. Insamlingen pågår till och med 4 oktober på samtliga av Sysavs återvinningscentraler.

Har du saftat och syltat, gjort pajer och must men ändå har frukt kvar som ligger och blir gammal? Lämna den överblivna frukten i återvinningscentralernas specialkärl, där gör den stor nytta.
I Sysavs förbehandlingsanläggning blandas frukten med övrigt insamlat matavfall och omvandlas sedan till biogas och biogödsel.

Läs mer på https://www.mynewsdesk.com/se/sysav/news/laemna-in-oeverbliven-fallfrukt-in-paa-sysavs-aatervinningscentraler-408384

Publicerad 2020-08-26