Det går bra att bada vid Gjuteriets strand igen

Vi avråder inte längre från bad vid Gjuteriets strand. Det senaste provet visar på tjänligt vatten.

 

Sidan uppdaterad senast: 2023-08-25 kl 16:30


Nya provtagningar av badvattnet vid Gjuteriets strand visar på tjänligt vatten. Därför avråder vi inte längre från bad på platsen.

Det är svårt att säga vad orsaken är till de förhöjda bakterievärdena vid Gjuteriet, men sommarens ostadiga väder med stark pålandsvind kan vara en del av problemet. På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats "Badplatsen" kan du läsa mer om förhållandena vid Gjuteriets strand. Längre ner på sidan klickar du på avsnittet "Badvattenprofil".

 

Uppdateringar

 • 25 augusti:
  • Verifieringsprovet från den 22 augusti visar på tjänligt vatten.
 • 22 augusti:
  • Provsvaret från den 17 augusti får bedömningen tjänligt.
  • Kommunen avråder inte längre från bad.
  • Verifieringsprov är taget och vi väntar på provsvar.
 • 17 augusti:
  • Provsvaret från den 14 augusti visar på otjänligt vatten på grund av för höga bakteriehalter och vattnet bedöms som otjänligt. Kommunen avråder därför från bad på platsen.
  • Omprov tas under dagen, och vi uppdaterar sidan så snart provsvar har kommit.
 • 14 augusti:
  • Provtagning av badvattnet vid Gjuteriets strand.
 • 20 juli:
  • Verifieringsprovet från den 17 juli visar på tjänligt vatten. 
  • Kommunen avråder inte längre från bad.
 • 17 juli:
  • Omprovet från den 13 juli visar på tjänligt vatten. Därför går det bra att bada där igen.
  • Enligt rutin tar vi ett verifieringsprov under dagen.
 • 13 juli:
  • Provresultatet från den 10 juli visar fortfarande på otjänligt vatten, på grund av för höga halter av E. coli.
  • Avrådan från bad gäller fortfarande och tillsvidare.
  • Ett nytt prov tas, och vi väntar svar på måndag.
 • 10 juli: 
  • Provresultatet visar på för höga halter av E. coli-bakterier och badvattnet bedöms som otjänligt. Vi avråder från bad på platsen.
  • Ett omprov tas idag, och vi uppdaterar sidan så snart provsvar har kommit.
 • 6 juli:
  • Provtagning av badvattnet vid Gjuteriets strand. 

Varför mäter vi?

Under badsäsongen tar kommunen regelbundet prover på badvattnet vid de badplatser som är registrerade som EU-bad. Provtagningen gör vi för att säkerställa att vattnet är tillräckligt rent för att bada i.

Provtagning av badvatten alltid är en ögonblicksbild. Provresultaten påverkas bland annat av vind, regn och temperatur. Det går därför inte att säga något om varken hur stort området är, eller hur halterna var dagen innan – eller efter.

Det antal prover Ystads kommun beställer per säsong uppfyller kraven för registrerade EU-bad. Om provresultaten visar "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt", så följer en kontrollrutin med extra provtagning.

Vill du läsa mer så finns information om kontroller av badvatten här
(Havs- och vattenmyndigheten)

Vad mäter vi?

Genom laboratorieanalys undersöks om vattenprovet innehåller bakterierna Escherichia coli (E. coli) och intestinala enterokocker. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur.

Om de finns i höga halter i badvattnet bedöms det som otjänligt, och det är ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som du kan bli sjuk av.

Kommunen avråder från bad på en badplats där vattnet är otjänligt.

Mer om kvalitet på badvatten i Ystads kommun
(Havs- och vattenmyndigheten) 

Publicerad 2023-08-17, Uppdaterad 2023-08-25