Varning för skyfallsliknande regn

SMHI har gått ut med en gul varning för skyfallsliknande regn och åskskurar under söndagen. Regnet kan leda till översvämningsproblem och långsammare trafik.


Är du fastighetsägare? Tänk på att:

  • Kontrollera och rensa stuprör, brunnar och dräneringsrör.
  • Har du källare så flytta fuktkänsliga föremål högre upp i huset.
  • Ha gärna något tungt till hands att ställa ovanpå golvbrunnar i källarutrymmen.
  • Om du råkar ut för översvämning och vattenskada ska du i första hand meddela ditt försäkringsbolag. Men det är också viktigt att du anmäler skadan till vår vatten- och avloppsenhet, så att vi känner till översvämningen. Läs mer om det och hur du skyddar dig mot översvämning på ystad.se/kallaroversvamning


Håll dig uppdaterad om vädervarningen på www.smhi.se

Publicerad 2024-06-29