Ändrad rekommendation om distansundervisning i gymnasiet till 1 april

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs och justeras. Det innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av distansundervisning och viss undervisning på skolan från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Elever på väg till skolan Smittspridningen i samhället är fortsatt omfattande. Läget är allvarligt men ser inte likadant ut överallt. Folkhälsomyndigheten justerar därför sin rekommendation till en kombination av distansundervisning och närundervisning.

Enligt Folkhälsomyndigheten faller viss undervisning utanför rekommendationen. Det gäller vissa moment och undervisning av vissa elevgrupper. Övrig undervisning omfattas av den justerade rekommendationen. 

– Att bedriva undervisning via fjärr eller distans i stor skala och över lång tid är en ingripande åtgärd i den här generationens skolgång. Det har krävts men det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt. Skolan är avgörande för många ungdomars framtid, säger utbildningsminister Anna Ekström.
De regionala smittskyddsläkarna kan precis som tidigare rekommendera att skolor ska stänga helt eller delvis och övergå till fjärr- eller distansundervisning i regioner som är särskilt hårt utsatta ur smittskyddssynpunkt.

Gymnasiesärskolan omfattades inte av den tidigare rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning och påverkas således inte heller av den justerade rekommendationen.

 

Källa: Regeringen

Publicerad 2021-01-21