Åtgärder som underlättar för näringslivet

​Kommunstyrelsen har kommit överens om ett antal åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna av coronaviruset för företagare i kommunen. 

​​Kommunen vidtar följande åtgärder för att underlätta för näringslivet i Ystads kommun

 • Cafébild​Företag​slotsen på Marknad & näringsliv finns som vanligt tillgänglig för alla företagare inom Ystads kommun.
 • ​​Möjlighet till anstånd med betaln​ing av kommunala avgifter för till exempel​:
  • tillsyn för livsmedel, alkohol, tobak m.m., 
  • plan- och byggavgifter, - bygglov skickar fakturor,
  • vatten, avlopp och avfallshämtning,
  • el och fjärrvärme som betalas till Ystads Energi​ AB samt för
  • befintliga upplåtelser för evenemang, uteserveringar och försäljning på allmän platsmark inklusive torghandel. 
 • Möjlighet till anstån​​​​d eller avbetalningsplan för hyror för lokaler som upplåts av kommunen eller de kommunala bolagen. 
 • Generositet vid​ avbokning av kommunens eller bolagens lokaler/anläggningar.
 • Fler möjligheter för utomhuss​​erveringar/försäljning.
 • Kortare bet​​​alningstid till föret​ag som levererar till kommunen eller bolag.

En individuell prövning kommer att ske i varje enskilt fall och företagare som vill nyttja någon av kommunens åtgärder är välkommen att kontakta den avdelning inom kommunen, bolaget eller förbundet som i normala fall har hand om frågan.

Företagare som önskar snabbare betalning av faktura kan mejla till leverantorsfakturor@ystad.se eller kontakta respektive bolag. Kommunen är mån om att alla dessa beslut ska kunna fattas så snart som möjligt och präglas av ett pragmatiskt förhållningssätt. Kommunen kommer också som en ytterligare åtgärd att i första hand försöka boka om konferenser eller liknande arrangemang istället för att avboka dem.

Åtgärderna kan komma att åtföljas av fler, beroende på hur situationen utvecklas. Ytterligare eventuella åtgärder kommer att utarbetas i dialog och samråd med det lokala näringslivet.

 

 

​Tillsyn för livsmedel, alkohol, tobak m.m.

Plan och Bygg

Vatten, avlopp och avfallshämtning

Evenemang, uteserveringar och försäljning på allmän platsmark inklusive torghandel

 • Trafikövervakarna: 0411-57 71 86
 • Direktnummer Maria, trafikövervakare: 0709-47 71 87
 • Direktnummer gatuchef: 0411-57 89 10

Anstån​​​​d eller avbetalningsplan för hyror för lokaler som upplåts av kommunen eller de kommunala bolagen

 • Ystad industrifastigheter: 0411-57 71 09
 • Fastighetsavdelningen: 0411-57 71 54 alt. 57 72 07

Snabbare betalning av faktura

Publicerad 2020-03-25