Delvis distansundervisning för åk 7-8

Det blir fortsatt delvis distansundervisning för årskurs 7 och 8 mellan 6 april och 18 april. Årskurs 9 fortsätter med närundervisning.

Smittläget i Skåne är under vecka 12 i en osäker fas. Det finns en risk för ökad smittspridning vid full återgång till närundervisning, varför en successiv återgång till närundervisning rekommenderas även fortstättningsvis.

Under perioden 6 – 18 april fortsätter därför den successiva återgången mot full närundervisning genom att två årskurser i taget får närundervisning på plats i skolan. Årskurs 9 kommer ha fortsatt närundervisning, medan årskurs 7 och 8 veckovis varvar när- och distansundervisning.

  • eleverna får när- respektive distansundervisning enligt nedan:
  Vecka 13 Vecka 14 Vecka 15
Årskurs 7 Påsklov Närundervisning
(fr o m tisdag den 6/4)
Distansundervisning
Årskurs 8 Påsklov Distansundervisning Närundervisning
Årskurs 9 Påsklov Närundervisning
(fr o m tisdag den 6/4)

Närundervisning

Ystad Gymnasium   Öppna info för v. 14-17 här

 

 

  • Enstaka elever kan, i särskilda fall efter överenskommelse med rektor, undervisas på skolan trots distansundervisning. Skolan har fortsatt kontakt med berörda.

  • Åtgärder för att förhindra trängsel och smittspridning kommer att genomföras på skolorna. Det kan handla om justeringar i schemat i form av ändrade start- och stopptider eller lokaländringar. Mer information kommer löpande i Vklass. Västerportskolan och Norreportskolan undviker i möjligaste mån att ta in externa vikarier, vilket kan innebära att enstaka lektioner ställs in.

  • Lunch serveras på respektive skola som vanligt för elever som undervisas på plats. Lunch för avhämtning för elever som undervisas på distans kommer att erbjudas. Tidigare anmälan gäller.
  • Håll dig löpande uppdaterad via Vklass. Ta del av skolans riskanalyser och lektionsinformation.

Vi gör det här så bra som möjligt - tillsammans!

Det är fortsatt viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar och hjälps åt för att minska smittspridningen. Håll avstånd, tvätta händerna, var uppmärksamma och stanna hemma vid minsta symptom.

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett positivt testresultat ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är regler som talar om vad du behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Det är viktigt att dessa regler följs.

 

 

Publicerad 2021-03-25, Uppdaterad 2021-03-30