Stolar_II.jpg

Förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Regeringen föreslår att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör därför begränsas ytterligare.

Förslaget i promemorian innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Förordningsändringen träder i kraft den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälsomyndigheten, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begräsningen inte ska gälla längre än fyra veckor. Om situationen inte har förbättrats kommer restriktionerna att behöva förlängas över jul och nyår.

– Dagens besked, om förslag på markant sänkt deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och att undantaget för serveringsställen tas bort, är en tydlig signal till hela samhället om vad som bör gälla framöver. Det kommer att bli en prövande period. Situationen kräver stora uppoffringar av var och en av oss, och av samhället som helhet. Men gör vi gemensamma uppoffringar så räddar vi liv, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Källa: Regeringen

 

Vad omfattar förbudet?

Förbudet gäller formellt för de tillställningar som man behöver söka tillstånd för hos polisen: allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som riktar sig till allmänheten.

Teaterföreställningar, demonstrationer, föreläsningar och konserter räknas till exempel som allmänna sammankomster. Idrottsevenemang räknas i sin tur som en offentlig tillställning.

Vad omfattas inte?

Privata tillställningar, så som fester, företagsevenemang eller begravningar – tillställningar som inte riktas till allmänheten – omfattas inte av förordningen formellt.
Till den här kategorin hör till exempel gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Publicerad 2020-11-17