Information om coronaviruset på olika språk

På webbplatsen Krisinformation.se finns en sammanställning av information om coronaviruset på ett antal olika språk. The website Krisinformation.se contains a compilation of information about the corona virus/covid-19 in a number of different languages.

Flaggor från hela världenWebbplatsen innehåller information om hur du skyddar dig själv och andra från smitta via  länkar till en rad myndigheters webbsidor, t ex Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, regeringen och Konsumentverket.
 
The website contains information on how to protect yourself and others from infection through links to a number of government websites, such as the Swedish Public Health Agency, the Social Insurance Agency, the Government, and the Swedish Consumer Agency.
 
Här är länken till webbplatsen/Here is the web link to the site.

Publicerad 2020-03-27