Om någon i familjen blivit sjuk

Vuxna och barn som blir sjuka med snuva, hosta, feber eller andra symtom som kan bero på covid-19 bör stanna hemma för att undvika att smitta andra. Här återger vi Folkhälsomyndighetens information om vad du ska göra när du eller någon i din familj blir sjuk. Det finns också information för dig som är vaccinerad och blir sjuk.

Om du känner dig sjuk

Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19:

Stanna hemma

Du ska stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk eftersom du inte kan veta om det beror på covid-19. Det gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad.

Testa dig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 testar sig för pågående infektion. Detta gäller även om du är vaccinerad. Samma rekommendation gäller för barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. Har du haft covid-19 inom det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig.

Mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning.

Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19. Du ska alltså stanna hemma, undvika nära kontakter med andra och tvätta händerna ofta.

Om någon i hushållet är sjuk med symtom på covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Personen som har tagit testet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. Om det är möjligt ska den som är sjuk vara i ett eget rum.

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19.

Mer om symtom på covid-19 (Om viruset och sjukdomen).

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Har någon i hushållet covid-19 blir ni kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kommer bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom.

Mer om förhållningsreglerna: smittspårning av covid-19

Den som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och symtomfri behöver inte stanna hemma eller testa sig. Specifika testrekommendationer gäller för personer som arbetar inom vård och omsorg.

Förhållningsreglerna för både dig som är smittad och personer i ditt hushåll finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på ”Patientinformation” respektive ”Information och förhållningsregler till hushållskontakter” för att få den senast uppdaterade versionen.

Smittskyddsblad (Smittskyddsläkarföreningen)

Symtomfria barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar. Besök webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region.

Alla i hushållet ska tänka på att:

  • försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk. Om det är möjligt ska den som är sjuk vara i ett eget rum.
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • alltid tvätta händerna innan man äter, vid matlagning och efter toalettbesök
  • hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efteråt
  • vara uppmärksam på om någon annan i hushållet får några symtom. Oftast tar det 5 dagar från att du blivit smittad tills symtomen visar sig. Tiden kan variera mellan 2 och 7 dagar, och i undantagsfall upp till 14 dagar. Du bör undvika nära kontakt med andra människor under sju dagar.

Om du träffat någon som har covid-19

Om du vet att du har träffat någon som har covid-19 rekommenderas du att testa dig, även om du inte har symtom. Du får mer information via smittspårningen eller personen du träffat.

Var uppmärksam på symtom på covid-19. Det tar oftast 5 dagar, men kan variera mellan 2 och 7 dagar. I undantagsfall kan det dröja upp till 14 dagar från att du blivit smittad tills symtomen visar sig. Du bör undvika nära kontakt med andra människor under sju dagar. Är det möjligt bör du arbeta hemifrån.

Riktlinjer för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Det här gäller för dig som är vaccinerad

Om du är vaccinerad med två doser vaccin och det har gått två veckor sedan sista dosen, gäller det här när någon i ditt hushåll eller en nära kontakt är sjuk i covid-19:

  • Om du själv får symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Det finns en viss risk att du kan bli sjuk i covid-19, trots vaccinationen, och därmed smitta andra.
  • Om du inte har några symtom på covid-19 behöver du oftast inte stanna hemma. Du kan till exempel gå till ditt arbete om du inte kan arbeta hemifrån. Följ alltid instruktionerna du får från vården.
  • Om du arbetar inom vård och omsorg kan du behöva testa dig för covid-19 trots att du är vaccinerad och symtomfri. Du får information från din arbetsplats och via smittspårningen om vad som gäller för dig.
Publicerad 2021-09-15