Julbord_pixabay_72_dpi.jpg

Rekommendationer under kommande helger och högtider

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Umgås bara i en mindre krets

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar, för att till exempel kunna hålla avstånd. Det är viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in möten med andra människor, för att undvika risken för smittspridning.

Umgås helst i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper.

Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går och håll så mycket avstånd som möjligt. Undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt.

Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas.

Besök på särskilda boenden för äldre får göras så länge inget förbud har införts. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller.

Om du har haft covid-19 under våren är det inte säkert att du längre har mindre risk att smittas och att smitta andra. Om du haft covid-19 under hösten är det däremot troligt att risken är mindre. Trots det är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Traditioner under smittsäkra former

Försök att anpassa era traditioner för att minimera risken för spridning av covid-19.

Om du firar jul och vill ha en tomte, bör personen som är tomte komma från den mindre krets som du umgås med. Firar du flera högtider bör du hålla firandet i samma mindre krets varje gång.

Avstå helst julbord med personer som du normalt inte brukar träffa, och håll glöggkväll och luciafirande digitalt eller i den mindre krets som du planerar att fira andra helger med under den närmaste tiden. Barn i grundskolan eller förskolan kan fira i skolan eller förskolan utan föräldrars närvaro.

Julkonserter och religionsutövning som gudstjänster kan omfattas av ordningslagen, och här finns ett särskilt regelverk.

Res säkert

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. En transport bidrar inte i sig till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet.

Inför kommande ledigheter och under julen är det viktigt att tänka igenom om planerade resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om en resa till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till en semesterort där många människor träffas på samma plats är nödvändig.

Eventuella resor bör ske på ett säkert sätt, ur smittskyddssynpunkt:

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Planera din resa så att du kan välja platsbokning
  • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik, när du inte kan boka platsbiljett.
  • Undvik avgångar med trängsel.

Om du utvecklar symtom på covid-19 på resmålet, isolera dig eller ta dig hem på ett säkert sätt för att minska risken för smittspridning.

Om du firar jul eller någon annan helgdag med släkt eller vänner på annan ort än den du bor på ska det vara i en mindre krets. Du bör inte träffa personer utanför den kretsen under helgerna, varken på hemorten eller på resmålet.

Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln

I samband med jul- och mellandagshandeln kan det kräva extra försiktighet för att undvika trängsel. Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand. Undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna och undvik att i onödan vara i affärer och köpcentrum. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.

Om ensamhet

Just nu behöver vi undvika att träffa många olika personer och att undvika sociala sammanhang där många personer vistas samtidigt. Det här kan göra att man känner sig mer ensam än vanligt. Samtidigt är nära relationer och möten i vardagen viktiga för att må bra.

Försök hitta lösningar som passar dig. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni undvika att vara nära varandra och i första hand umgås utomhus.

Använd gärna digitala möjligheter för att hålla kontakt eller håll kontakt via telefon. Om du känner någon som du tror kan känna sig ensam, så kan ett samtal, brev eller ett meddelande göra stor skillnad.

Om du själv känner dig ensam eller vill tipsa någon annan, finns det tips och stöd att få via stödlinjer, telefonjourer (1177) och webbsidor som Du är inte ensam om att känna dig ensam (Mind).

Barn och unga

Barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande skolformer

Det är vuxnas ansvar att vägleda barnen i hur de kan följa råden om att motverka smitta av covid-19 i vardagen.

Kalas, andra samlingar med många personer, eller att träffas i nya grupper är olämpligt. Däremot går det bra att leka i mindre grupper även utanför skolan eller förskolan, under förutsättning att alla är friska.

Det är viktigt att barn kan fortsätta med sina idrotts- och fritidsaktiviteter så långt det är möjligt. Idrottsföreningar liksom andra föreningar kan fortfarande anordna aktiviteter och enstaka tävlingar eller matcher. Däremot inte anordna cuper, lägerverksamhet eller liknande.

Unga i gymnasieålder

Unga i gymnasieålder (födda 2004 och tidigare) förväntas följa de allmänna råden precis som vuxna. Det innebär att begränsa nya nära kontakter, umgås i en mindre krets, stanna hemma vid symtom på covid-19 samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. De bör också tvätta händerna ofta och noggrant, eller använda handdesinfektion, samt resa på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Unga har ofta ett stort behov av att träffa vänner. Det är därför viktigt att vuxna ger vägledning om hur unga kan umgås på ett så säkert sätt som möjligt.

Det är bra om unga i gymnasieålder fortsätter med idrott och fritidsaktiviteter, men aktiviteterna bör genomföras på ett sätt som minimerar risken för smitta. Var utomhus så långt det går, håll avstånd, dela inte utrustning med varandra, undvik gemensamma omklädningsrum, res till och från aktiviteter individuellt och minimera antalet personer som träffas.

Vad är en mindre krets?

En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livssituation. För någon kan det vara några nära vänner, för någon annan den närmaste familjen.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Publicerad 2020-12-14