Flaggor_flags_72_dpi.jpg

UD förlänger och tar bort avrådan från resor

UD förlänger reseavrådan till 31 augusti för länder utanför EU, EES och Schengen, samt tar bort avrådan för ett antal länder inom EU, EES och Schengen från och med den 30 juni.

UD kommer från och med den 30 juni att häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.

Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimerats. Beslutet att häva avrådan för dessa länder kommer att gälla från och med den 30 juni 2020 tills vidare.

Övriga länder
För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. Den stora osäkerheten när det gäller globalt resande kvarstår. Stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud är fortsatt en verklighet i en stor del av världen. Störningarna i internationell passagerartrafik består.

För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Stort ansvar på den enskilde
Att avrådan nu hävs för vissa europeiska länder innebär inte att situationen är som vanligt igen. Läget är fortsatt osäkert och föränderligt, även i Europa. Det vilar ett stort ansvar på den enskilde. Varje resenär bör noga överväga sin resa, förbereda sig ordentligt, hålla sig välinformerad och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

 

Lokala restriktioner
På samma sätt som gäller för resande i Sverige bör du inte resa om du har symptom. En resenär bör vidare vara medveten om att lokala restriktioner och regler förekommer i stor utsträckning och att de snabbt kan förändras. Det kan röra sig om temperaturkontroll vid inresa, krav på munskydd samt regler för socialt avstånd på exempelvis restauranger, köpcentra och stränder.

Ingen transport hem
För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Kontrollera ditt försäkringsskydd
Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina reseföretag och se över sitt försäkringsskydd. Man bör också ladda ner appen ”UD Resklar”, och kontinuerligt uppdatera sig om ambassadens reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.


Källa: UD

Publicerad 2020-06-18