Anmäl översvämningar och skicka in bilder på vattenansamlingar

Helgens skyfall över Ystad resulterade i vattenansamlingar på flera håll i kommunen, och flera fastighetsägare drabbades av översvämningar. Glöm inte att anmäla till oss om din fastighet har vattenskadats i samband med skyfallet, och skicka gärna in bilder på helgens vattenansamlingar.

Anmäl vattenskada till försäkringsbolaget – och till oss

Om du råkat ut för översvämning och vattenskada ska du i första hand meddela ditt försäkringsbolag för saneringsåtgärder och skadereglering.

Det är också viktigt att du anmäler till kommunens vatten- och avloppsenhet så att vi känner till översvämningen. Vi vill att alla som är drabbade ska anmäla detta via vår e-tjänst: Anmälan översvämning

Skicka gärna in dina bilder och filmer

Vi skulle också vilja ha bilder och filmer skickade till oss på helgens vattenansamlingar i kommunen. Det kan du göra på två sätt:

  • Mejla dem till tekniska@ystad.se. Skriv ”Översvämning” i ämnesraden och ange var bilden är tagen.

  • Skicka dem via Messenger till kommunens Facebook-konto: Ystad vatten

Såväl din anmälan som dina bilder och filmer är viktiga för att vi ska ha kännedom om översvämningar och vattenansamlingar, och för att vi ska få en bra bild över ledningsnätets funktion och kondition inför framtida ytterligare skyfall.

Mer information hur du kan förebygga översvämningar samt vilket ansvar kommunen och du som fastighetsägare har: ystad.se/kallaroversvamning

Vad gör kommunen just nu?

Vi hanterar just nu löpande ärendena som kommit in och åker ut till de som anmält. Vi knackar på och vill gärna komma i kontakt för att kunna dokumentera alla skador.  

 

 

Publicerad 2024-06-03