Besöksförbud på kommunens samtliga boenden

Från och med den 16 mars klockan 15:00 gäller besöksförbud på Ystads kommuns samtliga äldreboenden och gruppboenden/LSS-boenden.

ÄldreboendeUndantag görs för sjukvårdspersonal, ambulanspersonal samt anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede. Besöket sker i så fall i den boendes egen lägenhet och inte i de gemensamma lokalerna.

Besökare ska ringa på för att bli insläppta av personalen.

Publicerad 2020-03-16