Byggstart för badbrygga Almhövden Löderup

Ombyggnad och renovering av badbryggan vid Almhövden i Löderup är igång. Bryggan blir 50 cm högre och får ny spont, nytt trädäck och räcke.

Under november påbörjas ombyggnaden och renoveringen av badbryggan vid Almhövden i Löderup. Bryggan höjs ca 50 cm men behåller sin bredd och längd. Del av befintlig spont kommer att tas bort och ersättas med ny. Bryggan får nytt trädäck, räcke och nya trappor.

Enligt tidplanen ska bryggan vara färdig lagom till badsäsongen i mitten av maj.

Entreprenören kommer att använda befintlig parkering nordväst om badbryggan som materialupplag m m.

 

 

 

 

Publicerad 2019-10-30, Uppdaterad 2019-11-14