22686354-father-and-son-doing-high-five-at-home.jpg

Datum för vårens föräldra- och barnstödsgrupper

Nu har vi satt datumen för vårens föräldragrupper och barnstödsgrupper. Välkommen med din anmälan!


Ystads kommun erbjuder olika typer av kostnadsfria föräldragrupper och barnstödsgrupper – stöd och hjälp för både vårdnadshavare och barn.

Du kan till exempel få ny inspiration i föräldrarollen, eller stöd vid separation när ni som vårdnadshavare har svårt att komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Det finns också grupper som vänder sig till barn som lever i familjer med psykisk ohälsa, våld eller missbruk, där barnen får möjlighet att dela sina erfarenheter, tankar och upplevelser med andra jämnåriga.

Nu är nya datum klara för vårens grupper. Några av dem startar redan i januari, så vänta inte. Välkommen att anmäla er – eller ditt barn!

Mer information om de olika grupperna och anmälan hittar du på ystad.se/gruppverksamhet

Publicerad 2023-12-08