Fortsatt delvis distansundervisning för årskurs 7 och 8, närundervisning för årskurs 9

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om fortsatt delvis distansundervisning för årskurs 7 och 8 under perioden 19 april till den 14 maj 2021. Årskurs 9 fortsätter med närundervisning.

Smittläget i Skåne är fortsatt osäkert; smittan har ökat i samhället den senaste tiden. Det finns en risk för ökad smittspridning vid full återgång till närundervisning, varför en successiv återgång till närundervisning rekommenderas även fortstättningsvis. Under perioden 19 april – 14 maj fortsätter därför den successiva återgången mot full närundervisning genom att två årskurser i taget får närundervisning på plats i skolan. Årskurs 9 kommer ha fortsatt närundervisning, medan årskurs 7 och 8 varvar när- och distansundervisning i tvåveckorsintervaller.

Vad betyder detta?

Eleverna får när- respektive distansundervisning enligt nedan. Observera att eleverna i årskurs 7 och 8 får när- respektive distansundervisning två veckor i taget. Anledningen är sedan tidigare inplanerade aktiviteter kopplade till praoverksamhet. Mer information ges från respektive skola.

  • eleverna får när- respektive distansundervisning enligt nedan:
  Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Vecka 19
Årskurs 7 Närundervisning Närundervisning Distansundervisning Distansundervisning
Årskurs 8 Distansundervisning Distansundervisning Närundervisning Närundervisning
Årskurs 9 Närundervisning Närundervisning

Närundervisning

Närundervisning

Ystad Gymnasium   Öppna info för v. 14-17 här

 

 

 

  • Observera att torsdagen den 13 maj är en lovdag på grund av Kristi Himmelsfärdsdag.
    Den tidigare inplanerade K-dagen den 12 maj och klämdagen den 14 maj är skoldagar eftersom höstterminen förkortades med två dagar inför jullovet.

  • Lunch serveras på respektive skola som vanligt för elever som undervisas på plats.

    Lunch för avhämtning för elever som undervisas på distans kommer att erbjudas. Tidigare anmälan gäller. Se utdelningsschema nedan.

  • Håll dig löpande uppdaterad via Vklass. Ta del av skolans riskanalyser och lektionsinformation. Ny information om när- och distansundervising inför vecka 20 och fram till sommarlovet kommer i slutet av vecka 18.

Bättre tillsammans

Beslut om när- och distansundervisning tas inte av enskild rektor. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om när- och distansundervisning på uppdrag av Kultur- och utbildningsförvaltningen. Ett stort antal tjänstemän arbetar, i tät dialog med rektorer på högstadieskolorna, för att underlagen till beslut ska vara förankrade, hållbara och adekvata.

Det största jobbet står skolornas fantastiska personal för, vilka gör allt de kan för att eleverna under omständigheterna ska tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

Vi vill också igen tacka er vårdnadshavare för det fina samarbetet. Gemensamt tar vi ansvar för att minska smittspridningen. Håll avstånd, tvätta händerna, var uppmärksamma på minsta symptom och följ de förhållningsregler som gäller när någon i hushållet har testat positivt.  

 

 

Publicerad 2021-04-15