Fortsatt delvis distansundervisning för åk 7-8

Det har beslutats om fortsatt delvis distansundervisning för de kommunala högstadierna under vecka 9, 10, 11 och 12, mellan 1 mars och 28 mars. Årskurs 9 kommer att helt återgå till närundervisning.

Sedan vecka 5 har de kommunala högstadierna succesivt återgått till närundervisning genom att en årskurs i taget har undervisats på plats i skolan, samtidigt som två årskurser har undervisats via distans. För att även fortsättningsvis säkra minskad trängsel och smittspridning kommer årskurs 9 att helt övergå till närundervisning från och med vecka 9, den 1 mars, medan årskurs 7 och 8 veckovis varvar när- och distansundervisning.

Vad betyder detta?

Att årskurs 7-9 på Norreportskolan och Västerportskolan genomför en fortsatt successiv övergång från distansundervisning till närundervisning innebär att:

  • eleverna får när- respektive distansundervisning enligt nedan.
  Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12
Årskurs 7 Närundervisning Distansundervisning Närundervisning Distansundervisning
Årskurs 8 Distansundervisning Närundervisning Distansundervisning Närundervisning
Årskurs 9 Närundervisning Närundervisning Närundervisning Närundervisning

 

    Vid närundervisning är eleverna på plats i skolan och följer schemat.

 

  • enstaka elever, i särskilda fall efter överenskommelse med rektor, kan undervisas på skolan. Skolan har fortsatt kontakt med berörda.
  • åtgärder för att förhindra trängsel och smittspridning kommer att genomföras på skolorna. Det kan handla om små justeringar i schemat i form av ändrade start- och stopptider eller lokaländringar. Mer information kommer löpande i Vklass.
  • lunch serveras på respektive skola som vanligt för elever som undervisas på plats.
  • lunch för avhämtning för elever som undervisas på distans kommer att erbjudas.

Läs mer här för information om avhämtning av lunch. Första tid för avhämtning för årskurs 8 är på fredag 19/2, vecka 7.

För mer information

Behöver du ta kontakt med skolan och undervisande lärare gör du det lämpligast via Vklass eller via mejl.
På ystad.se/distansundervisning finns information om vad distansundervisning innebär.
Vecka 13 är det påsklov och eleverna är lediga från skolan. Håll dig uppdaterad via Vklass för mer information om undervisningen efter vecka 13.

Publicerad 2021-02-12