Gustafsgatan avstängd för genomfartstrafik

Som ett led i kommunens arbete med att göra gatorna mer cykelvänliga och mer trafiksäkra för gående och cyklister, bygger Ystads kommun nu om Gustafsgatan.

Det kommer att byggas en dubbelsidig gemensam gång- och cykelbana längs Gustafsgatan och hastighetssäkrade övergångsställen. I samband med detta kommer även vatten- och avloppsarbeten att göras innan gatan asfalteras om. Gustafsgatan kommer därför vara avstängd för genomfartstrafik med start vecka 44. Boende längs gatan kommer att nå sin bostad från antingen Malmövägen eller från Bellevuevägen. Arbetet beräknas vara klart måndag eller tisdag vecka 18, 2021.

På kartan nedan visas hur trafiken är tänkt att fungera. Arbetena är uppdelade i två etapper, etapp 1 (grön linje) och etapp2 (röd linje), arbete kommer bara ske i en etapp i taget och hela etappen kommer inte vara uppgrävd samtidigt. Den blå linjen på bilden visar hur omledning av genomfartstrafiken kommer att ske.

 

Karta över vägarbete

Publicerad 2020-10-23, Uppdaterad 2021-04-26