Bellevuevagen.JPG

Hastighetsgränsen ändras på Bellevuevägen

Den 5 januari blir hastighetsgränsen på hela Bellevuevägen 40 km/timme.


För att sänka hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten på Bellevuevägen har kommunen byggt en ny rondell i korsningen Pilgrimsgatan och Syrénvägen. Att det blev en rondell istället för gupp beror på att det är mycket busstrafik på Bellevuevägen.

Den 12 december beslutade också myndighetsnämnden att upphäva 50 km/tim som hastighetsgräns på Bellevuevägen mellan Pilgrimsvägen och Dag Hammarskjölds väg. Den nya hastighetsgränsen blir från och med den 5 januari 2024 då 40 km/tim på hela vägen.

 

 

Publicerad 2023-12-26, Uppdaterad 2024-01-11