Korsningen Stora Norregatan / Norra Vallgatan avstängd 10 juni – 5 juli

Korsningen Stora Norregatan / Norra Vallgatan kommer att byggas om för att öka trafiksäkerheten och åtgärda dagens bristfälliga beläggning.


Arbetet kommer att starta måndagen den 10 juni, då korsningen stängs av, och beräknas vara klart under första veckan i juli. Under tiden kommer trafiken att ledas om enligt nedan kartbild, följ orangea skyltar.

Orsaken till ombyggnaden är att göra det säkrare för fotgängare att passera korsningen. Detta kommer att göras genom att hastighetsdämpande farthinder byggs från korsningens norra, östra och västra del.

Samtidigt passar vi på att förbättra marken i korsningen genom att byta ut asfalten och istället belägga med smågatsten.

Publicerad 2024-06-04, Uppdaterad 2024-06-10