Nu hjälps vi åt att spara el

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter. Tillsammans måste vi hjälpas åt att minska vår elanvändning.

Enligt Svenska kraftnät har risken för att Skåne ska drabbas av planerade strömavbrott i vinter ökat. Om elen inte räcker eller om tillgången minskar, ger Svenska kraftnät i uppdrag till elnätsbolagen att stänga av elen under vissa timmar. 

  • Vi kan minska risken för planerade elavbrott till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent.
  • Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar till andra tider på dygnet.  

Tänk solidariskt, spara el där du kan och förbered dig så att du klarar din vardag så smidigt som möjligt om elen behöver kopplas bort.

Samlad information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen, vad kommunen gör och hur du kan bidra.

Elstolpe mot blå himmel

Publicerad 2022-10-14