Munskydd_Foto_engin-akyurt-Unsplash.jpg

Nya åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att belastningen på hälso- och sjukvården. Från och med den 8 december rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Eftersom alltför många fortfarande saknar skydd mot covid-19 genom vaccination kompletterar Folkhälsomyndigheten tidigare åtgärder med rekommendationer till allmänheten, till arbetsgivare, till kollektivtrafik och med allmänna råd till serveringsställen från och med den 8 december i syfte att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Det är mycket viktigt att arbetet med att vaccinera alla som rekommenderas vaccination mot covid-19 fortsätter så snabbt och effektivt som möjligt och i den angivna prioriteringsordningen.

– Utöver att bromsa smittspridningen ger de nya rekommendationerna regionerna mer tid att nå alla grupper med erbjudande om vaccin, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

 

Rekommendationer från och med den 8 december

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:

  • Att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.


Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna:

  • Att undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa på andra tider än i rusningstrafik eller att använda andra färdsätt, till exempel gå, cykla eller åka bil.
  • Att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.


Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare:

  • Att underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om att stanna hemma när man får symtom.
  • Att göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Att göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.


Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Publicerad 2021-12-08