Ökad fettbelastning i kommunalt spillvattennät

Under en tid har det varit kraftigt förhöjda fetthalter i avloppsvattnet vilket är ett problem för reningsverket. Tänk på att hälla ut så lite fett som möjligt i vasken. Här ger vi några fler tips på hur fett ska tas om hand.

Det är viktigt hälla ut så lite fett som möjligt i avloppsvattnet. 

  • Fett i Stekpannor och kastruller kan torkas ur med hushållspapper och sorteras som matavfall.
  • Lite större mängder matfett och frityrolja kan hällas över i behållare med tättslutande lock och läggas i de vanliga soporna (restavfallet).
  • Större mängder matfett och frityrolja från privata hushåll kan lämnas på Hedeskoga återvinningscentral i genomskinliga, uppmärkta, behållare med tättslutande lock.

Mer information om sopsortering hittar du här.

För att komma till rätta med problemen pågår en kartläggning av samtliga livsmedelsregistrerade verksamheter i kommunen. Ledningsnätet undersöks också för att kunna se varifrån fettet kommer.

 

Publicerad 2021-06-07