avfall.jpg

Sorterar du ut ditt matavfall?

2019 sorterade Ystads kommuninvånare ut 52,7% av allt matavfall. Statistik publicerat 2020 visar dock att våra grannkommuner sorterar ut ännu mer.

Årets rapport publicerad av Avfall Sverige visar att Ystads kommun kan bli bättre på att sortera ut sitt matavfall. I jämförelse med de flesta grannkommuner sorterar vi ut nästan 50 % mindre av vårt matavfall. Och visst vill vi inte vara sämre än vara grannkommuner?

Ystads kommun erbjuder alltid 20 % rabatt på ditt sopabonnemang om du ansluter dig till matavfallssorteringen. Matavfallet kan sedan utvinnas till både biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och biogödsel kan användas till att odla ny mat.

Genom att sortera ut och samla in matavfallet på ett korrekt sätt bidrar vi alla till klimatet och en hållbar framtid.

 

Publicerad 2020-11-03, Uppdaterad 2021-10-25