Svapipe utför kontroll av spill- och dagvattenledningar vecka 2-3

Svapipes arbete har fördröjts och de utför på uppdrag av Ystad kommun kontroll av spill- och dagvattenledningar vecka 2-3 och då använder man ofarlig rök (ånga).

Följande områden är berörda: Cardellg, Erik Dahlbergsg, Hornsg, Laffrensgränd, Salomon Smiths väg och Värngränd. Kontrollera så att vattenlåsen som finns i fastigheten är fyllda med vatten för att undvika röken (röken är ofarlig), klicka här för att läsa mer.

SMS har skickats till berörda abonnenter.

Eventuella frågor ring Svapipe Isak Lundqvist tel. 0733-69 36 05 eller va-enheten Emir Taraboosh tel. 0411-577 137.

Publicerad 2021-12-29