Va-utbyggnad sydöstra Ystads kommun

Anslutning till kommunalt tryckavlopp och dricksvatten blir möjligt och obligatoriskt för alla fastighetsägare som hamnar inom verksamhetsområdet. Ledningarna som nu planeras att förläggas är ett krav från Länsstyrelsen.

Publicerad 2022-05-13, Uppdaterad 2022-05-15