Vad kan vi göra för att hindra smittspridningen?

Ystad har de senaste veckorna haft den högsta smittspridningen i Skåne. Detta måste vi gemensamt bryta. Här finns riktlinjer som gäller till den 31 juni för både privatpersoner och organisationer.

Här nedan hittar du som privatperson behöver tänka på

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19 och testa dig. Boka ditt covid-19-test på 1177.se.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.


Håll avstånd-dekalDe du träffar

Du bör enbart umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör du:

 • undvika att vara nära varandra
 • gärna umgås utomhus


Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vara i till exempel i butiker under längre tid än nödvändigt.


Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.


Använd munskydd i kollektivtrafiken

Du bör helgfria vardagar kl. 7–9 och kl. 16–18 använda munskydd när du reser kollektivtrafik där platsbiljett inte går att köpa.


Res på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 • ska undvika att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

 

Här nedan finns det som du som bedriver verksamhet behöver tänka på

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.


Idrotts- och fritidsaktiviteter

Bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter bör de:

 • hålla avstånd till varandra,
 • inte dela utrustning med varandra,
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 • undvika gemensamma omklädningsrum,
 • resa till och från aktiviteten individuellt och
 • utföra träning i grupp med högst åtta personer.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.


Alla övriga verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:

 • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera,
 • markerar avstånd på golvet,
 • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 • erbjuder digitala alternativ,
 • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion,
 • bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen och
 • anpassar öppettiderna.


Arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att:

 • uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det,
 • använda digitala alternativ eller skjuta upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang,
 • ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum och
 • ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

 

Dessa föreskrifter gäller till och med den 30 juni 2021.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Publicerad 2021-04-15