7041044-barbecue-in-the-backyard.jpg

Var mycket försiktig vid grillning och eldning

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Vi avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark.

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten, på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad om brandrisken i kommunen eller där du befinner dig. Du hittar information om brandrisker och varningar på SMHI:s webbplats eller i SMHI:s app.

Publicerad 2022-07-11