Vattenavstängning på Surbrunnsv 9/4

VBA utför på uppdrag av Ystad kommun ledningsarbete på Surbrunnsv fredag 09/04 klockan 09:30 -11:30 och du blir utan vatten. Tappa upp vatten!

När arbetet är utfört finns det risk för missfärgat vatten.

Låt vattnet rinna en stund om det är missfärgat och undvik att tvätta.

Abonnenter som är berörda och anslutna till vår sms-tjänst får meddelande.

Eventuella frågor ring VBA Roger Håkansson mobil 0736-25 27 27.

Publicerad 2021-04-08