Vattenskoter

I sommartid är det populärt att köra vattenskoter, men du får bara köra i ett visst område och det finns viktiga saker att tänka på.

Visste du att du inte för köra vatteskoter närmre än 100 meter från strandlinjen, att du ska använda allmän farled för transport ut till vattenskoterområdet, men utan att köra inom vattenområde som ingår i allmän badplats?

Här hittar du information om vilka regler som gäller och det ansvar du har: ystad.se/strandliv

Det är många som vill samsas om våra härliga stränder. Njut av dem, och kör försiktigt och ansvarsfullt!

Kvinna och barn på vattenskoter

Publicerad 2020-06-30