Ystad Arena Bad stängs

För att minska smittspridningen av covid-19 har Ystad Arena Bad stängt från onsdag 28 okt och till och med söndag 1 nov.

Smittspridningen av coronaviruset har ökat den senaste tiden och restriktionerna för Skåne har skärpts. För att minska smittspridningen har vi därför beslutat att stänga Ystad Arena Bad från onsdagen den 28 okt t o m söndag den 15 november. Denna period kan komma att förlängas.

Datumet 15 november ersätter det datum som publicerades under onsdagen, för att nya beslut togs under dagen.

Badet hålls öppet för befintliga simföreningars träningsverksamhet samt för skolornas simundervisning.

Till Ystad Arena Bads hemsida, för med information och uppdateringar.

Publicerad 2020-10-28, Uppdaterad 2020-10-29