sysav_kretsloppsplanen_utan_kommunlogotyper.jpg

Ystads nya renhållningsordning - var med och tyck till!

Kommunen har tagit fram förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan). Nu vill vi gärna veta vad du tycker om förslaget!Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning. Mellan den 23 mars och 8 maj kan alla som bor och verkar i Ystads kommun ta del av förslaget och lämna synpunkter på det säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads kommun.


Utställning

Mellan den 23 mars och 8 maj ställs förslaget till ny renhållningsordning ut på:


• Stadsbiblioteket i Ystad, Surbrunnsvägen 12
• Biblioteket i Svarte, Orgelgatan 1
• Biblioteket i Löderup, Storgatan 2
• Biblioteket i Köpingebro, Fredriksbergsvägen 4
• Biblioteket i Glemmingebro, Medborgarhuset, Klockarevägen 2

Emma Nilsson kommer även att hålla en presentation av förslaget till ny renhållningsordning på Stadsbiblioteket i Ystad den 20 april kl 18:00.

Välkomna!

 

Läs kungörelsen här

 

 

 

Publicerad 2020-03-19