Ändrade dagar för sophämtning i midsommar

Här hittar du information om de ändrade dagarna för sophämtningen under midsommarveckan.


När två hämtningsdagar är angivna ska sopkärlen sättas ut den första dagen. Är kärlen inte tömda
till kvällen så töms de nästa angivna hämtningsdag. Ändrad sophämtning gäller även trädgårdsavfall.

Vecka 25, 2024 Ordinarie dag Ny hämtningsdag
  måndag 17 juni oförändrat
  tisdag 18 juni måndag 17 juni, tisdag 18 juni
  onsdag 19 juni tisdag 18 juni
  torsdag 20 juni onsdag 19 juni
  fredag 21 juni torsdag 20 juni
 


Publicerad 2024-06-12