Toppbild_m-ikon_och_text.jpg

Hej! Hur mår du?

Har du fått hem Region Skånes Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin – och dina svar är lika viktiga för oss på Ystads kommun som för Region Skåne.

Svaren hjälper oss planera

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter. Svaren ger dem och oss inom Ystads kommun möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender, och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla både vår kommun och Skåne som region. Det handlar såväl om folkhälsoarbete – det vill säga främjandet av sunda levnadsvanor och bra livsvillkor – som att kunna planera för en så välfungerande vård som möjligt i framtiden.

Största undersökningen hittills

107 000 skåningar i åldern 18–84 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för årets undersökning. Med så stort underlag kan allas behov uppmärksammas, vilket leder till en bättre och mer jämlik vård för alla skåningar, oavsett vilken kommun man bor i eller hur man lever.

Så här använder Ystads kommun enkäten

Folkhälsoenkäten är ett viktigt underlag och svaren gör det möjligt att utveckla och planera kommunens olika verksamheter så att de bidrar till en bättre livskvalitet hos Ystadsborna. Svaren sammanställs och redovisas tillsammans med motsvarande statistik gällande barn och unga i kommunens hållbarhetsbokslut.

Läs mer

Här hittar du länken till och mer information om undersökningen. 

1177 Vårdguiden om liv och hälsa

Region Skånes folkhälsoarbete

Tidigare folkhälsorapporter

 

Publicerad 2019-10-08