Årlig avtackning

Den 3 juni hade Kultur- och utbildningsförvaltningen sin avtackning för tillsvidareanställda medarbetare som slutar eller har avslutat sin anställning mellan den 1 januari och den 30 juni 2022.

Avtackningen sker på Ystads Konstmuseum två gånger om året, i december och juni, för de tillsvidareanställda medarbetare som slutar eller har avslutat sin anställning inom Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Medarbetare som arbetat 10 år eller längre får en kristallvas med Ystads kommunvapen ingraverat. Alla får blommor och bjuds på fika och mingel.

Några av dem som slutat väljer att gå vidare till andra arbeten, studier och nya utmaningar, och andra går i pension, ibland efter många år inom kommunen. En hel del pedagoger som går i pension anmäler sig till Bemanningen, för att på så sätt fortsätta arbeta med det de tycker om, men med fördelen att de kan styra mer över sin arbetstid som timvikarer.

Närvarande

Avtackningen hölls av skolchef Henrik Evald, som tillfälligt ersatte förvaltningschef Stefan Ahlbäck som normalt håller i avtackningen. Adrian Magnusson (S), andre vice ordförande i gymnasienämnden, var också på plats för att representera politiken. Fritidschef Christine Ekdahl samt skolchef Lars-Inge Persson från gymnasiet var också närvarande, och även medarbetarnas närmaste chef.

– En organisation består av en mängd olika verksamheter och uppgifter. De är absolut inget värda utan alla dem som varje dag går till jobbet och gör sitt bästa för kund, medborgare, gammal och ung. Avtackningen är alltid en fin stund för mig som förvaltningschef, då jag får möjligheten att träffa alla fantastiska medarbetare som av olika anledningar valt att sluta sin gärning i Ystads kommun. Vi träffas med en blandning av glädje, sorg, skratt och ibland lite gråt, säger Stefan Ahlbäck, förvaltningschef på Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Avtackning två gånger om året

Kultur- och utbildningsförvaltningen har beslutat om en officiell avtackning två gånger om året, för att kunna avtacka alla och ge arbetsgivaren möjligheten att tacka för medarbetarnas insatser.

De medarbetare som inte har möjlighet att närvara får ett personligt brev från förvaltningschefen, och får gåvan i efterhand.

 

Bilder på några av medarbetarna från avtackningen.

Publicerad 2022-06-10

Medarbetarnas namn

Den 3 juni avtackades följande medarbetare:

Per Persson
Marianne Isaksson
Kristina Sjöholm
Anna-Lena Persson
Ann-Christine Persson
Birgitta Andersson
Kent Svensson
Pia Sjövall
Elna Sjövall Hansson
Roger Skogersson
Salih Hadziosmanovic
Carin Nordin Steen
Maria Annellsson
Sven-Anders Rix
Lisa Georgsson
Ann-Marie Esbjörnsson
Anna Verweij
Andreas Lindgren
Pia Dahlbom Rebelo
Cecilia Lindqvist
Towe Mikkelsen Gullne
Philip Hebert Wegmann
Henry Forsström
Carolina Landin
Helen Thyter
Sandra Kanaryd
Kristina Stern
Ann-Monika Skogersson
Lisen Nilsson