Kompetenskompassen_liggande.jpg

Årlig undersökning av det lokala kompetens- och anställningsbehovet

Nu går kommunen ut med sin årliga undersökning till arbetsgivare i kommunen för att ta reda på vilka kompetens- och anställningsbehov de ser på kort och lång sikt.


Undersökningen är en del i en arbetsmodell för att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning i Ystads kommun. Den riktar sig till alla företag och branscher och resultatet blir ett underlag för såväl politiker, arbetsgivare, kommunala verksamheter, utbildningsverksamheter, elever och vårdnadshavare att se vilka kompetensbehov som finns i kommunen. För kommunen blir resultatet en vägledning i arbetet att ta fram lämpliga samverkansarenor och konkreta verktyg för att bistå i matchningen av behov med efterfrågan; arbetsgivare med arbetstagare.

I fjol svarade 111 lokala företag och man hoppas på minst lika många svar i år för att ge en så tydlig bild som möjligt av behovet.
- Kompetensförsörjning är en avgörande fråga när det gäller företagsklimatet och möjligheten för företagen att växa och därför är det också en viktig fråga för oss. Målet är också att ge utbildningsanordnare, elever och vårdnadshavare ett verktyg som kan skapa förutsättningar för väl underbyggda val, säger Jenny Norberg Randowo, näringslivsutvecklare och initiativtagare till arbetsmodellen.

Läs mer på ystad.se/kompetenskompassen

 

Publicerad 2022-11-21