DH_Backakra_1_foto_Itta_Johnson.jpg

Backåkra Summit 2022

Åtta branscher möts kring hållbar utveckling på FN-dagen den 24 oktober


För andra året i rad hålls Backåkra Summit på Dag Hammarskjölds Backåkra. Då möts åtta speciellt inbjudna företagsledare från olika branscher som verkar nationellt för att diskutera hur de tillsammans når affärsmässig hållbar utveckling. Diskussionerna har sin grund i de Globala målen och Ystadmodellens fem steg för att konkretisera ett hållbarhetsarbete som också kan generera tillväxt.

-Alla branscher har sina utmaningar, men också unika infallsvinklar och det är där vi har sett att samarbeten över branschgränser kan bli otroligt gynnsamma språngbrädor framåt i hållbarhetsarbetet. Årets Backåkra Summit hoppas jag ska leda till ännu ett gemensamt steg framåt, säger Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

Årets åtta deltagare är inbjudna för att representera en bredd i verksamhetsområden där stora möjligheter att påverka utsläpp och energiförbrukning lokalt och nationellt finns.

Samtalsledare är fd. riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Kristina Yngwe och grundare av A Sustainable Tomorrow Bo Nilsson.

Deltagare:

 • Ted Bergdahl, Europeanenergy, energisektorn
 • Maria Fiskerud, Flyg BRA, industrisektorn
 • Björn Boström, Ystad hamn, transportsektorn
 • Kerstin Lindvall, ICA-gruppen, matsektorn
 • Christian Negendanck, Högestad & Christinehof, jord- & skogsbrukssektorn
 • Magnus Alfredsson, Proethos, finanssektorn
 • Ulrika Westgren, Sweco Sverige, byggsektorn
 • Deltagare för Mål 17 presenteras inom kort

Dagen avslutas med ett gemensamt uttalande dit press är välkomna.
För mer information och kontakt: backakrasummit.se


Dessutom
kommer fjolårets deltagare i Backåkra Summit 2021 också att finnas på plats denna dag för att fortsätta sina diskussioner:

 • Jord- och skogsbruk: Martin Andersson, Odling i balans
 • Bygg: Henrik Fajerson, projektutvecklare OneSkanska
 • Energi: Jessica Fredson, vd Ystad Energi
 • Finans: Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd
 • Genomförande och globalt partnerskap. Globala målen nr 17: Karin Henri, Country Director Sweden på Tent Partnership for refugees
 • Industri: Oscar Hugoson, vd Scanfill Polykemi Group
 • Mat- och besöksnäring: Anders Nilsson, Head of Operations ESS group
 • Transport: Mårten Nordström, regionchef Vossloh

Arrangeras av Ystads kommun med stöd av Sparbanken Syd.

Publicerad 2022-09-13