Bornholms borgmästare besökte Ystad

Den 15 maj besökte Bornholms borgmester Jacob Trøst Ystad. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Paula Nilsson besökte han Ystad Gymnasium, kommunens arbetsmarknadsenhet, Ystad Hamn och Ystad Studios Visitor Center.  

Representanter från kommunen och Bornholm utanför Ystad Gymnasium

På bilden, från vänster:
Kevin Sundin, gymnasienämndens ordförande; Linda Kofoed Persson, erhvervs- og beskæftigelsesudvalg; Johan Mars-Österberg, marknads- och näringslivschef; Jacob Trøst, borgmester; Allan West, arbejdsmarkedschef; Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande; Lillian Rasch Madsen, direktør byggeri och ejendomme

 

Besöket ingår i en gemensam plan om erfarenhetsutbyte och utökat samarbete, främst i frågor som handlar om kompetensförsörjning, besöksnäring och infrastruktur.

 • Kompetensförsörjning 
  Kommunen vill erbjuda fler möjligheter för Ystadborna att vidareutbilda sig lokalt och därmed kunna bo kvar i Ystad eller slippa pendla. Och på Bornholm finns ett välutvecklat campus att inspireras av, en så kallad decentraliserad högskolemiljö. Ett lokalt campus kan bidra till fler kommuninvånare med högre utbildningsbakgrund, lägre arbetslöshet och ökad inflyttning.

  I erfarenhetsutbytet med Bornholm delar vi också med oss av Ystads arbete med kompetensförsörjning, till exempel genom vår nära samverkan mellan näringsliv och skola. 

 • Besöksnäring 
  Både Ystad och Bornholm är två mycket populära besöksdestinationer, som båda arbetar för att ta fram hållbara produkter och upplevelser tillsammans med besöksnäringen – för ett balanserat besöksflöde hela året. Vi har nu inlett samtal om hur vi kan samverka som en destination i två länder.  

 • Infrastruktur
  Vi vill också etablera ett samarbete kring utvecklingen an E65:an, som är en mycket viktig väg för både Ystads och Bornholms tillväxt, näringsliv och turism.  

Besök i verksamheter 

Paula Nilsson var på Bornholm i slutet av 2023, och besökte då gymnasium, deras campus samt verksamheter inom besöksnäringen. Och idag var det Ystads tur att ta emot Bornholm. Under eftermiddagen besökte de Ystad Gymnasium, kommunens arbetsmarknadsenhet, Ystad Hamn och Ystad Studios Visitor Center. 

Under besöket deltog representanter från verksamheterna och deras motsvarigheter från Bornholm. 

Mer information 

Publicerad 2024-05-15