Bygglovsenheten förbättrar servicen

Tillgängligare inspektörer och kortare kötider till handläggarna. Det är några av förbättringarna som kommunens bygglovsenhet nu hoppas ska medföra bättre service för dig som söker, eller är i ett bygglovsärende.


Allt färre väljer att spontant besöka Bygglovsenheten under öppettiderna. De flesta mejlar och bokar in ett möte med någon av bygglovshandläggarna. Det ger en större flexibilitet för dig som söker och handläggaren kan ha underlagen klara redan vid första mötet. Därför minskar kommunen nu drop-in-tiderna. I stället kommer fler handläggare att arbeta med att svara i telefon under telefontiderna och vi hoppas kunna minska kötiden.

Dessutom erbjuder vi en ökad tillgång till inspektörerna som du nu kan nå när som helst måndag till torsdag 9-16 och inte bara under specifika telefontider. Du kommer dessutom att kunna nå din specifika ärendeinspektör via direktnummer.  

Expeditionen finns som vanligt tillgängliga för allmänna frågor och kan vägleda dig vidare.

Se våra kontaktuppgifter och öppettider här


Publicerad 2023-09-12